Elektronické předřadníky

Elektronické předřadníky jsou efektivním zdrojem pro napájení zářivkových trubic. Mají vysokou účinnost, malou hmotnost. Je však několik věcí, kterých je dobré se vyvarovat.

           1. Jsou to poměrně citlivá zařízení, která poměrně drasticky reagují na proudové rázy. Ty mohou vzniknout zejména odpojením trubice v zapnutém stavu, nebo rychlým opětovným zapnutím a vypnutím napájení. Proto je vhodné při jejich zapojení osadit na vstupu trubičkovou pojistku s hodnotou proudu max. 4 násobek jmenovitého. Tímto zabráníme vypadnutí jističe při poruše předřadníku a následné ztrátě napájení jiných důležitých zařízení akvária.

           2. Na trhu je mnoho předřadníků, mají však poměrně velkou nevýhodu v tom, že jejich  dimenzování na výkon trubice začíná na hodnotách 15 - 18 W. Někdy je však nutno použít trubice s nižším výkonem (6W, 8W, 15W). Mnozí z vás si řeknou, že pokud je předřadník předimenzován nic se neděje, jako tomu je u klasických tlumivek. To je však omyl! Předřadníky jsou zpravidla předimenzovány co se týče spínacích prvků, na příkon dané trubice je však přesně navržena výstupní tlumivka. Ve výsledku je bezpečnější na předřadník o výkonu 18W připojit trubici o výkonu 30W, než na ten stejný předřadník připojit trubici o výkonu 8 W. Pokud to proudově vydrží spínací tranzistory, tak dojde k propálení trubic po velice krátké době. Jak tedy upravit předřadník aby nedošlo ke zkrácení životnosti trubic ? Pro použití trubic s nižším výkonem než je výkon předřadníku je nutné zvětšit impedanci dané tlumivky. To dosáhneme zvýšením pasivní impedance (odporu) tlumivky a navýšením počtu závitů. Nejdříve musíme rozebrat jádro tlumivky. Jedná se zpravidla o E jádra (pár) do kterých se vkládá kostřička s navinutým drátem. Jádra jsou velmi křehká, proto není na místě síla. Nahřejeme jádro pájkou, čímž dojde k změknutí laku a jádro se dá vysunout. Pokud je mezi plochami jádra podložka musíme ji zachovat. Po vyjmutí kostřičky vymotáme drát a změříme jeho průměr a délku. Ten nahradíme lakovaným drátem o průměru o 1/4 - 1/3 menším a na délku přidáme rovněž 1/4 - 1/3 původní délky. Takto snížíme výkon předřadníku na polovinu. Navineme drát a osadíme jádra. Odpor tlumivky bude nyní asi dvojnásobný než odpor původní tlumivky. Tlumivku osadíme a odzkoušíme předřadník. Pokud jsme to přehnali, nebude trubice svítit, nebo se rozsvítí a hned zhasne. V tomto případě tlumivku demontujeme a odvineme 10% celkové délky drátu bez demontáže jader. Pokud se budeme chtít těmto úpravám vyhnout jako zdroj pro trubice s nižším výkonem použijeme předřadníky z úsporných trubicových žárovek a stejném, nebo podobném výkonu. Bude li rozdíl mezi výkonem trubic a předřadníku max. 20 % nebude úprava nutná, pokud půjde o předřadník dobré značky a tím i kvality. Bohužel, na trhu se nacházejí předřadníky vyrobené v Číně nesoucí značku různých firem. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že poctivá práce českých rukou se pozná hned, bohužel levné zboží tyto výrobky stále vytlačuje. Zde je rozhodně dobré zvolit známou značku i za cenu větších pořizovacích nákladů. Vhodně zkonstruovaný předřadník má velikou toleranci v rozdílu výkonu předřadníku a připojené trubice. Tyto fungují i s rozdílem 50% bez větších problémů.