Odchov ryb

 

Zde se budeme zabývat odchovem některých druhů akvarijních ryb. Odchov ryb začíná u výběru chovných párů schopných tření a u nichž je záruka kvalitního potomstva. Každý podle zarybnění svého akvária může provést tento výběr, případně si pořídit chovný pár od kvalitního chovatele. Pak stačí vytvořit páru dobré podmínky podle jednotlivých druhů. Já se zabývám odchovem především čichavců, živorodek a některých cichlid. V současné době se chystám k odchovu Tetry ozdobné

Odchov čichavců (šedý, zlatý, modrý Cosby, zakrslý, medový, broskvový)

Tento druh se poměrně snadno přivádí ke tření. Často k němu dochází i ve společné nádrži kde je dostatek rostlin pro stavbu pěnového hnízda. Jediným druhem, který nestaví hnízdo je čichavec Cosby. Ten pokládá sebrané jikry přímo na hladinu, nebo je shlukuje do hroznů.

Příprava třecí nádrže:

Nádrž o objemu 30 až 50 litrů napustíme do výšky max.20 cm, opatříme úkrytem pro samičku a vložíme rostliny, nejlépe plovoucí (max. 1/4hladiny ), připravíme vzduchování. vodu o nižší tvrdosti (asi o 1/4 nižší než ve společné nádrži) upravíme Ph na hodnotu 6,3, teplotu cca 28 - 30 st. Vložíme třecí pár a sledujeme jejich chování. Pokud samec začne zahánět samičku do úkrytu a následně staví hnízdo jsme na dobré cestě. Tření proběhne do 48 hodin a výsledkem je naplněné hnízdo jikrami. Po ukončení tření je nutné odlovit samičku, aby ji samec neutloukl. Pokud odlovíme i samce zahájíme jemné vzduchování a ošetříme vodu přípravkem proti zaplísnění jiker. Plesnivé jikry pokud možno sbíráme pomocí pipety či stříkačky. Do 24 hodin se potěr vyklube o do tří dnů rozplave. Zde nastává úskalí, kdy a jak ho nakrmit. Po rozplavání máme velni krátkou dobu cca 12 hodin na to, abychom jim dopřáli vhodnou stravu. Mne se osvědčil mořský viřník, který se rozpustí ve vodě a přiměřeně 3 x až 4x denně podává. Je možné podat i nalíhnuté artémie, které se rozmělní v hadříku a utvoří zákal ve vodě. Živé artémie podáváme až když je potěr tak velký, že je pozře, zpravidla po 6  ti dnech. Krmíme jen to co potěr pozře, protože je tak malý, že není možné vodu filtrovat, ani účinně odsávat. Asi po dvou až třech týdnech začneme pozoroval jak potěr plavě směrem k hladině a tvoří malinké bublinky. To je známka počátku vývinu labiryntu. Je vhodné snížit hladinu na cca 12 - 15 cm, začít filtrovat. Pokud hladinu nesnížíme potěr se bude velmi vyčerpávat, případně se labirynt nevyvine správně a potěr uhyne. Pokud potěr roste nerovnoměrně je třeba ho třídit a postupně stravu velikostně přizpůsobovat. Velice dobře přijímají granuláty a mraženou potravu.

Obrázek připravených vytíracích nádrží můžete vidět zde, výtěr do hnízda zde, výtěr čichavce modrého Cosby pak zde.

Odchov některých cichlid

Pro odchov cichlid budeme potřebovat měkkou až velmi měkkou vodu s hodnotami dGh 1 - 4 st. Tuto vodu získáme z katexo-anexové kolony, nebo jako vodu dešťovou, případně z nějakého přírodního pramene.

Cichlidku ramirézovu odchováme poměrně snadno. Máme dvě možnosti. První z nich spočívá v tom, že necháme pár v chovné nádrži, jejíž dno pak opatříme plochými neohlazenými kameny o průměru cca 8 - 10 cm. Pokud se chovnému páru daří dobře pak opakuje pravidelně tření po dvou až třech týdnech. Po té co se vytřou na vhodný kámen, tento mokrou cestou přesuneme do připravené vývojové nádrže s parametry vody: 28 - 30 st. C, Ph 6,0 - 6,3, dGh 3-4 st, vzduchování a hrazdička pro kámen. Kámen přesuneme na hrazdičku a nechéme vzduchováním ovíjet jikry tak, aby na nich neulpívaly bublinky. Ošetříme vodu přípravkem proti plísni a sledujeme vývoj jiker. Jikry se vyvinou podle teploty za 3 až 4 dny a následně se ještě dva dny budou rozplavávat. Po té co se rozplavou a zhluknou do skupiny začneme krmit. Zde použijeme rozmačkané nalíhnuté artémie, případně rozmačkané mikry. Viřník se mi u těchto ryb neosvědčil. Postupně přejdeme na živé artémie a následně na granulát pro cichlidy, který namáčíme a mačkáme. Tyto ryby vyžadují poměrně velkou péči a čistotu vody. Rostou poměrně pomalu a prodejní velikosti dosáhnou po 5 až 6 ti měsících.

Obrázek samečka oplodňující nakladené jikry můžete zhlédnout   zde, hrazdu s kamenem ve vývojové nádrži zde.

Druhou možností  jak odchovat ramirézku je přesunout chovný pár do samostatné nádrže a postupně výměnou vody dosáhnout uvedených hodnot pro odchov. Po vytření se chovný pár stará o jikry a následně i o potěr pokud ho nesežerou, tak jak bývá často zvykem i u jiných cichlid. Postup pro krmení je stejný, s rozmělněním potravy nám bude pomáhat i chovný pár. Po vyvinutí jiker již není nutné udržovat vodu na hodnotách uvedených výše.

 

Skaláru amazonskou odchováme podobným způsobem, jako ramirézku, pouze s tím rozdílem, že skalára se velice ráda tře na velké plošné listy rostlin. Pokud je nemáme můžeme použít destičku se zeleným plexisklem kterou přísavkami uchytíme ne klidné místo v akváriu ve svislé poloze. Pokud máme listy a výtěr na nich přesuneme listy mokrou cestou do vývojové nádrže a list za stonek pomocí kolíčku připneme na stěnu skleničky a zapojíme vzduchování. Další postup je stejný jako u ramirézek. Rozkrmení se dá provést i pomocí sušeného viřníka, po té co přejdeme na živou artémii, krmíme velice opatrně. skalára je schopna se nažrat k prasknutí, proto krmíme raději méně a častěji. Postupně převedeme potěr na standartní vodovodní vodu, můžeme přidávat minerály pro dobrý růst ploutví.