Koata narozená 10.6.2012

 

 

 

 

 

Koata narozená 1.4. 2011

 

 

 

Dvacátý pátý den

 

 

 

 

 

V jednom roce života

 

 

 

 

Koata narozená 22.5. 2010

 

 

 

Ve věku pěti týdnů

 

 

 

 

Ve věku 6 - 8 měsíců

 

 

  

modrá želvovinová kočička
černá kočička s kresbou a plamínkem
červený kocourek

černá kočička  s  kresbou

modrokrémová kočička Whiskas