Snahou každého akvaristy je pěkné, funkční akvárium, pokud možno plné rostlin a ryb. Návody a rady jak toho docílit jsou uvedeny v mnoha publikacích. Zde se zaměříme na některé základní úkony, přidáme několik konkrétních rad a návodů jejichž výsledky představíme na obrázcích. Na prvním z nich je start akvária a zachycuje druhý a patnáctý den po založení. Následně ho užijeme jako demonstraci jednotlivých rad a návodů.

Popis nádrže: rohové akvárium, objem 270 litrů, čelní sklo ohýbané(vyduté), výška 50 cm, filtr č. 4, sytič CO2, topítko 250 W, teplota 26 st. C.

Popis osvětlení: 3 nezávislé okruhy na dvou spínacích hodinách: 1. okruh 3 x 13 W úsporná  žárovka v rozích akvária. 2. okruh 2 x trubice 18 W (830 Lumilux). 3. okruh 1x trubice 18 W Lumilux a 1x 18 W Grolux. Celkem tedy 111W (0,41 W/l). Proč 3 okruhy ? Umožňují postupné rozsvěcení akvária, což ocení ryby a dále usnadňuje regulaci intenzity osvětlení v průběhu dne. Doba svícení průměrně 10 hod/den dvěma okruhy, okruh 3 s trubicí Grolux pouze při prezentaci.

Konstrukce světla: lehká překližka vylepená reflexní fólií zdroj umístěn mimo světlo. Napájecím zdrojem byly v prvopočátku tlumivky 36 W v zapojení pro dvě trubice umístěny byly v instalační krabici pod akváriem. Nevýhody: nadměrná spotřeba energie a produkce tepla. Příkon tlumivky 36 W se pohyboval kolem 70W. Výhody: nízká cena, poloha mimo světlo neprohřívá trubice, nesnižuje jejich životnost a účinnost, umístění pod akváriem předehřívá dno a teplý vzduch oplachuje skla akvária (stíní). Následně byly tlumivky nahrazeny elektronickými předřadníky s účinností 96 % což rapidně snížilo příkon při vyšší pořizovací ceně (3x vyšší než cena tlumivky) Zvláštnostem použití elektronických předřadníků se budeme věnovat  zde.

Filtrace: čerpací hlava Atman, biofiltr č. 4, vyústění z filtru rozbočeno pro obtok přes sytič CO2, přímý vývod upraven tak, aby došlo k rozbití proudu. Rozbití proudu je vhodné při vysokém proudu filtru při jeho předimenzování a na jeho startu, když je ještě plně průtočný. Na výstup je nasazeno pouzdro od kinofilmu, provrtáno na vnějším plášti a vyplněn biofiltrem. Rozbitím proudu dosáhneme minimálního pohybu rostlin a zabráníme víření sedimentu. Sytič CO2 je vyroben z napáječky pro hlodavce, v jedné třetině výšky je přepážka s otvory, na ní jsou uloženy korálky. Voda protéká přec korálky a ze spodu přes ně prochází bublinky CO2. Korálky zvyšují plochu na které dochází k sycení CO2. Ve spodní části je trubička, která přivádí CO2 do sytiče, zde se bublinky snadno počítají pro určení dávkování. Rozhodnutí k osazení sytiče musí každý akvarista učinit sám. Pořizovací cena tlakových lahví, redukčních ventilů, regulátorů tlaku a elektromagnetických ventilů je poměrně vysoká, na druhé straně je sycení CO2 velice efektivní. Množství bublinek určíme z tabulek dle hodnoty uhličitanové tvrdosti vody, doporučených hodnot sytosti CO2 a hodnoty Ph. Velmi dobrým indikátorem je Neonka obecná ta se při vysoké koncentraci CO2 převážně v ranních hodinách motá při hladině hlavou vzhůru. Filtr dle poklesu průtoku pereme zásadně v akvarijní vodě asi jednou za 2 až 3 měsíce, životnost biofiltru je asi 1,5 roku. Obrázek demontovaného a zkompletovaného sytiče máte zde

Substrát a hnojení rostlin: substrát je tvořen z 1/3 jemného říčního písku, z 1/3 substrátem Aquaclay staré dno a 1/3 Aquaclay nové dno. Hnojící kuličky byly rozbity na menší kusy a zamíchány do substrátu. Následně jsou osázeny rostliny, které zasypeme asi  5 mm vysokou vrstvou hrubšího písku, pro snadné odsávání. Barvu vrchní vrstvy písku si volí každý podle vkusu, jen je třeba brát ohled na to, že světlé dno odráží světlo, tmavé ho pohlcuje. Při světlém dně je pocit z osvitu intenzivnější. Substrát Aquaclay je pórovitý a je živnou půdou pro bakterie, které rozkládají detrit na látky využitelná rostlinami. Násadu bakterií nalijeme do akvária nejdříve třetí den po napuštění, až dojde k odpaření chlóru. Bakterie se následně namnoží v akváriu, a pokud nedojde k nějaké mimořádné události fungují spolehlivě. Výsledkem je rozklad detritu což oceníme při odsávání dna, kdy při správné funkci odsáváme minimum částic které jsou pozůstatkem detritu.

Voda a její vlastnosti: chemie vody je velice rozsáhlá a složitá záležitost. Některé parametry a jejich kontrola je v akvaristice nezbytná. Nemusíme mít doma příliš mnoho testů, aby vše fungovalo tak jak má. Většině problémům se vyhneme pravidelnou výměnou části vody. Co se děje v akváriu při pravidelné výměně? Snižujeme koncentace NOx, jakožto produktů ryb a výsledek rozkladu zbytků potravy. Zde jednoznačně platí, že přiměřené krmení je následně odraženo v nižší koncentraci NOx. Nová voda dodává uhličitany do akvária což ocení rostliny, jakožto živiny. Hodnota uhličitanové tvrdosti vody je různá dle podloží přes které protéká voda, která je následně čerpána a upravována do veřejných vodovodů. Vhodná uhličitanová tvrdost vody v akváriu je mezi 4 až 6 stupni. V případě sycení vody CO2 pak dosáhneme hodnot Ph mezi 6,6 až 7,0. Množství měněné vody volíme dle uhličitanové tvrdosti, intenzitě krmení a také dle zdravotního stavu ryb. Měkčí vodu měníme častěji a ve věším objemu. Vhodné je měřit hodnotu uhličitanové tvrdosti vody vždy po výměně a hodnoty porovnávat, aby byla vidět případná změna až k ustálení na určité hodnotě, kterou dosáhneme právě pravidelnou výměnou stálého množství vody. Pokud uhličitanová tvrdost klesne pod 3 st. pak se voda v akváriu začne chovat nestabilně a může dojít k náhlému poklesu Ph, což bude doprovázeno úhynem ryb !!! Množství vody při výměně volíme asi mezi 10 - 20 % objemu akvária. Větší množství vody se může projevit poklesem počtu bakterií, proto volíme raději výměny častější, s menšími objemy měněné vody. Interval pro výměnu zvolíme 7 až 10 dní. Z těchto důvodů je dobré znát parametry vodovodní vody, zvláště uhličitanou tvrdost. Po založení akvária je vhodné dodat do vody další hnojiva a látky dle návodu při pravidelných výměnách. Zpravidla pouříváme "Bioflor" a dále "Mangan plus" pro dosažení vhodné koncentrace železa ve vodě. I tuto koncentraci je vhodné zkontrolovat testem. Rostliny sami napoví co jim chybí. Výrobce látek pro hnojení rostlin na produktech popisuje příznaky nedostatků jednotlivých látek. Je důležité sledovat progresi růstu rostlin a jejich chování a rychle reagovat na případné negativní změny. 

Odchovu některých ryb se budeme věnovat zde